Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123

122.212222 triệu/thángMã tin: 200121633
1.111 m2Cập nhật: 24/08/2023
Khu vực: Quận 2 - Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết

Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123Mô tả đầy đủ chi tiết và chính xác về căn nhà của bạn 213123123

___________________________________________

☎️ Liên hệ +84989997054 (Vu Duy Khanh)

Vị trí căn hộ

Quận 2, Hồ Chí Minh